AINB

M-INT is lid van het AINB, de beroepsfederatie voor interieurarchitecten in België. (Lidnummer: 8.71.212)
Dit lidmaatschap is een garantie, zolang de titel van interieurarchitect niet beschermd is, dat M-INT over de nodige kwalificaties bezit voor de uitoefening van dit beroep.

 

“De Associatie van interieurarchitecten van België (AiNB) heeft op 26 januari 2007 bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO een verzoek ingediend om een titelbescherming te bekomen. Tot op heden moet dit nog altijd bekrachtigd worden door een koninklijk besluit. Concreet zou dit een concurrentieel voordeel inhouden tegenover de beroepsbeoefenaars die zonder het vereiste diploma hetzelfde beroep zouden uitoefenen. De beschermde beroepstitel geeft u een kwaliteitslabel en garandeert aan de klant het noodzakelijke vakmanschap. De kwaliteit wordt gegarandeerd op basis van een hoogstaande gecontroleerde opleiding en bijscholing, gekoppeld aan de verplichte en gecontroleerde deontologische voorschriften. De beroepsactiviteit van interieurarchitect zou in tegenstelling tot de beroepstitel nog onbeschermd blijven. De beroepsbeoefenaar die niet voldoet aan de voorwaarden mag zijn diensten blijven aanbieden, enkel mag hij de titel, niet gebruiken. De consument heeft bij deze laatste niet de zekerheid dat hij voldoet aan een aantal minimale kwaliteitseisen.”

 

Klik hier om de officiële website van het AINB te bezoeken.