OVER ONS

Hanna Meskens

interieurarchitect

zaakvoerster

 

hanna[at]m-int.be

0492 50 35 32

  • LinkedIn Hanna Meskens

Hanna werkte 9 jaar voor een architectenbureau. Ze heeft een heleboel ervaring op zak in renovatie - van architectuur tot inrichting- en kan een project budgetteren en coördineren als geen ander. Ze is een langetermijndenker en laat zich voornamelijk inspireren door onderwerpen als omgevingspsychologie, toekomstverkenning, user-centered design, MVO enz... 

M-INT interieurarchitectuur - team - Hanna Meskens & Pieter-Jan Vandenbulcke

Pieter-Jan Vandenbulcke

interieurarchitect
huisfotograaf

pieterjan[at]m-int.be
0474 21 82 11

  • LinkedIn Pieter-Jan Vandenbulcke

Pieter-Jan zijn expertise situeert zich in de afwerking, de materialen en technieken, de fijne details en esthetiek. Met een passie voor architectuur- en interieurfotografie heeft hij hier een extra scherp oog voor. Hij laat zich inspireren door alles wat hij dagdagelijks tegenkomt. Je kan hem tegenkomen met een blik gefocust op iets wat je zelf niet opmerkt, wat soms voor vreemde taferelen zorgt. 

 

Sinds onze ontmoeting in 2004 zijn wij onafscheidelijk. Reeds tijdens onze studies beleefden we plezier in het samen werken aan opdrachten en bedenken van concepten. Na het afstuderen (2006 en 2008) startten we elk afzonderlijk onze professionele carrière, maar bleven ’s avonds, in de weekends en op vakantie onze ideeën en opvattingen over ons werk uitwisselen. Zowel over esthetische, technische als praktische aspecten. 

In de loop der jaren is onze visie op (interieur)architectuur geëvolueerd.

“The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”​

Wij zijn er van overtuigd dat (interieur)architectuur niet enkel draait om esthetiek, maar dat een herinrichting impact moet creëren. We zijn gefascineerd door de invloed die de omgeving heeft op de mens en zijn activiteiten, maar ook omgekeerd hoe veranderende gewoontes, normen en waarden een invloed hebben op onze omgeving en inrichting.

De wereld verandert continu - op alle vlakken - en interieur- en architectuur moeten ook regelmatig aangepast worden om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, er op in te spelen of er aandacht op te vestigen. Daarom voeren wij regelmatig onderzoek naar de ontwikkelingen in de wereld op verschillende vlakken (ecologie, demografie, technologie, economie, gezondheid, HR, …). We houden ervan om met deze inzichten creatief aan de slag te gaan, maar bovenal geeft het een ongelooflijke voldoening wanneer we complimenten krijgen van de klant genre ‘ons leven is gemakkelijker geworden / we ervaren minder stress / de werknemers behalen meer resultaten/ de sfeer in het gezin  of op de werkvloer is verbeterd / we trekken veel meer en het juiste type klanten aan / …’.

 

Met deze visie zijn we in 2017 met M-INT gestart en op deze manier willen we verder blijven evolueren.

 

LID AINB

M-INT is lid van het AINB, de beroepsfederatie voor interieurarchitecten in België. (Lidnummer: 8.71.212)

Dit lidmaatschap is een garantie, zolang de titel van interieurarchitect niet beschermd is, dat M-INT over de nodige kwalificaties bezit voor de uitoefening van dit beroep.

 

“De Associatie van interieurarchitecten van België (AiNB) heeft op 26 januari 2007 bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO een verzoek ingediend om een titelbescherming te bekomen. Tot op heden moet dit nog altijd bekrachtigd worden door een koninklijk besluit. Concreet zou dit een concurrentieel voordeel inhouden tegenover de beroepsbeoefenaars die zonder het vereiste diploma hetzelfde beroep zouden uitoefenen. De beschermde beroepstitel geeft u een kwaliteitslabel en garandeert aan de klant het noodzakelijke vakmanschap. De kwaliteit wordt gegarandeerd op basis van een hoogstaande gecontroleerde opleiding en bijscholing, gekoppeld aan de verplichte en gecontroleerde deontologische voorschriften. De beroepsactiviteit van interieurarchitect zou in tegenstelling tot de beroepstitel nog onbeschermd blijven. De beroepsbeoefenaar die niet voldoet aan de voorwaarden mag zijn diensten blijven aanbieden, enkel mag hij de titel, niet gebruiken. De consument heeft bij deze laatste niet de zekerheid dat hij voldoet aan een aantal minimale kwaliteitseisen.”

 

 

M-int innoveert met circulair bouwen

logo Green Deal circulair bouwen

Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties gaf M-INT op 22 februari 2019 de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie!

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,…

 

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

M-INT engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Tot 2023 zetten we samen experimenten op, testen zo de circulaire principes in de praktijk en leggen knelpunten bloot. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep –Proeftuin Circulair Bouwen- werken op de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

M-INT interieurarchitectuur onderzoekt welke circulaire principes kunnen toegepast worden in kleinere renovatie- en (her)inrichtingsprojecten. Speciale aandacht gaat uit naar hoe circulaire bouwen niet enkel tegemoet komt aan de factor ‘milieu’ maar ook een positieve impact kan hebben op de manier waarop mensen wonen, leven, werken en ondernemen. Kortom, hoe kan je circulair bouwen inzetten als versterkende en verbindende factor tussen huidige & toekomstige noden en behoeftes van ‘mens’, ‘milieu’ en ‘maatschappij’?