Totaalrenovatie rijwoning. Onze werkwijze voor een geslaagd project.
Lees hier de werkwijze van M-INT interieurarchitectuur voor een geslaagd project.

WERKWIJZE

We houden de touwtjes in handen en laten zo weinig mogelijk aan het toeval over, want we houden niet van verrassingen en conflicten proberen we te vermijden.

Door onze grondige en gestructureerde aanpak worden bovendien

  • onvoorziene werken tot een minimum beperkt;

  • kopzorgen en meerprijzen vermeden.

Dit is onze aanpak voor een geslaagd project:

De eerste stap: een kennismakingsgesprek.
stap 1: analyse gebouw
We beginnen steeds met een opmeting.
stap 2: brainstorm
stap 3: budget versus wensen
We zetten de grote lijnen uit en aan de hand daarvan maken we een globale raming op.
Bij een raming zijn er 3 mogelijke scenario's:
Budget en wensen op elkaar afstemmen is een wisselwerking.
ontwerp = evolutie
Het heeft geen zin om al veel aandacht te besteden aan bepaalde details van vb. maatwerk of verlicht
Het is het resultaat dat telt, niet het aantal ontwerpbesprekingen.

creatief

een ontwerp dat voldoet aan uw wensen en behoeften

technisch & administratief

om het ontwerp te realiseren zoals het ontworpen is

begeleiding bij uitvoering

zo weinig mogelijk zorgen

Fase 3: uitvoering

3

Coördinatie, planning en controle
Ontzorgen: als interieurarchitect zijn wij het aanspreekpunt voor de bouwheer en de aannemers.
Oplevering: op het einde van de werken organiseren we de voorlopige oplevering.
Bij de voorlopige oplevering stopt ook de opdracht van de interieurarchitect.

FASE 3: uitvoering

Coördinatie,  planning & controle

Gemiddeld één keer per week - maar vooral in functie van de vooruitgang van de werken - organiseren we een werfvergadering. Bepaalde zaken moeten mondeling extra verduidelijkt worden of ter plaatse bekeken worden. Wat uitgevoerd is, moet gecontroleerd worden. Werfverslagen zijn hierbij onmisbaar. Ze zijn niet alleen handig voor onszelf en de aannemers, we houden zo ook jou, de bouwheer, op de hoogte. Hebben we specifieke vragen voor jou of moet er een belangrijke knoop doorgehakt worden? Dan contacteren we je. De meeste vragen kunnen telefonisch of via mail beantwoord worden. Slechts sporadisch vragen we je aanwezigheid op de werf.

Ontzorgen

Wij zijn het aanspreekpunt voor de bouwheer en de aannemers. Alle partijen weten dat ze ons vlot kunnen bereiken en snel antwoord krijgen. Zodat eventuele problemen zo snel mogelijk opgelost worden.

Naast de werken zelf, controleren we ook de vorderingsstaten van de aannemers. Zijn deze correct, dan geven we onze goedkeuring voor facturatie. Zijn ze niet in orde, dan laten we weten waarom niet en vragen we om een aanpassing. De gevorderde bedragen en eventuele meer- of minwerken houden we bij in ons budgetoverzicht, zodat we een duidelijk overzicht bewaren en kunnen ingrijpen wanneer nodig.

 

Oplevering

Op het einde van de werken organiseren we de voorlopige oplevering: een rondgang met de aannemer en de bouwheer waarbij alle werken worden overlopen en gecontroleerd of ze goed zijn uitgevoerd. Soms moeten er nog kleine retouches gebeuren. Dat wordt dan vermeld op het opleveringsverslag en een termijn voor afwerking wordt afgesproken. We bezorgen de bouwheer alle contactgegevens van de aannemers zodat rechtstreeks contact mogelijk is.

Bij de voorlopige oplevering van de aannemer stopt ook de opdracht van de interieurarchitect.

Fase 2: aanbesteding

2

Een plan is niet voldoende voor de realisatie van een nieuwe inrichting.
Met beschrijvende meetstaten weten aannemers goed waarvoor ze precies een prijs moeten geven, ...
Vergelijken van offertes loont.
We controleren de offertes naar volledigheid en conformiteit met onze beschrijvende meetstaten...
De interessantste offertes voor jouw project worden in een overzichtelijk budgetoverzicht geplaatst
We geven je deskundig advies vanuit onze eigen ervaring, maar de finale keuze ligt bij jou.

FASE 2: aanbesteding

Voorlopige planning

We maken een voorlopige planning op zodat we een idee hebben wanneer de werken zouden kunnen starten en hoe lang ze zouden duren.

Een plan is niet voldoende

Wanneer het ontwerp op punt staat – dus niet alleen alle plannen, aanzichten en snedes in detail uitgetekend, maar ook materialen en kleuren, armaturen, vloeren, afdekplaten, sanitaire toestellen enzovoort gekozen zijn -   verdwijnen we enkele weken achter de schermen om beschrijvende meetstaten op te maken. Dit is een document waarin alle werken in aparte posten worden beschreven en uitgerekend in vierkante meter, lopende meter, stuks, … Zo weten de aannemers goed waarvoor ze precies een prijs moeten geven, zijn hun offertes gestructureerd en gedetailleerd en kunnen wij gemakkelijk de verschillende offertes nakijken en vergelijken.

De afgewerkte meetstaten worden nog eens overlopen (en indien nodig aangepast) en vervolgens met de plannen, ‘algemene bepalingen’ en een voorlopige planning opgestuurd naar de gekozen aannemers.

Vergelijken loont

We stellen samen een aannemerslijst op. Standaard vragen we (per onderdeel) bij 3 verschillende aannemers een offerte op. Ken je aannemers waar je mee wil samenwerken, mag je de contactgegevens gerust doorgeven zodat wij het nodige kunnen doen. Dit vullen we aan met aannemers waar we goede ervaringen mee hebben of andere goede referenties kunnen voorleggen.

Gemiddeld 2 à 3 weken na de prijsaanvraag ontvangen we de offertes. We controleren deze naar volledigheid en conformiteit met onze beschrijvende meetstaten, zodat we zeker zijn dat er geen fouten zijn ingeslopen of varianten zijn voorgesteld. Je kan namelijk geen appels met peren vergelijken. Dit levert op de totaalprijs van de werken soms ook (heel) grote verschillen op.

De meest interessante offertes voor jouw project worden vervolgens in een overzichtelijk budgetoverzicht geplaatst. Zo komen we aan een totaalprijs voor de werken en weten we welke eventuele opties of varianten al dan niet mogelijk zijn om het vooropgestelde budget niet te overschrijden. Hier en daar moet soms wat aangepast worden, maar ook dit gebeurt in overleg.

Welke aannemer moet je als bouwheer nu kiezen? Daarin adviseren we je. De ene is misschien flexibeler in planning, de andere heeft een hogere afwerkingsgraad. We geven deskundig advies vanuit onze eigen ervaring, maar de finale keuze ligt bij jou.

Bij groen licht, leggen we de samenwerking tussen jou als bouwheer en de aannemer vast in een aannemingsovereenkomst.

Fase 1: ontwerp

1

FASE 1: ontwerp

De offerte is goedgekeurd, we gaan van start!

STAP 1: analyse gebouw

In het kennismakingsgesprek voorafgaand aan onze overeenkomst zijn we nagegaan wat jouw wensen en behoeften zijn. Waar moet de renovatie zeker aan voldoen, waar droom je van? Maar is dat ook mogelijk in je gebouw? We zijn heel voorzichtig in het zeggen van wat kan of niet kan bij een eerste bezoek, want een gebouw of een ruimte vluchtig ‘zien’ geeft ons nog niet genoeg informatie. We moeten het gebouw leren kennen.

Daarom beginnen we steeds met een opmeting. Ook al bestaan er al plannen, het zou niet de eerste keer zijn dat de realiteit net iets anders is. Een fout achteraf aanpassen vraagt veel meer werk dan wanneer je het van de eerste keer grondig doet. Het opmeten gebeurt dus meteen gedetailleerd. Niet enkel de afmetingen van de ruimtes, raam- en deuropeningen, maar ook de hoogte van plinten, de aanwezige technieken, … worden in kaart gebracht. We krijgen zo een beter zicht op wat waardevol is om te behouden of wat weg moet.

Tegelijkertijd komen we meer te weten over de constructie, uitzicht en inkijk, lichtinval, akoestische eigenschappen enzovoort. Stuk voor stuk elementen waarmee we rekening houden als we ontwerpen. We vinden het ook belangrijk om naar de omgeving van je gebouw te kijken: de oriëntatie, de lichtinval in de ruimtes, het uitzicht. Kijk je uit op een park of kijkt je buurman recht bij jou binnen? Dat zijn zaken die niet onbelangrijk zijn.

STAP 2: brainstorm

Voor we beginnen ontwerpen peilen we naar de gewenste stijl. Aan de hand van een brainstorm komen we te weten welke richting je uit wil. Vind je felle contrasten leuk of verkies je toon op toon, welke interieurs spreken je aan en wat vind je er goed of slecht aan, enzovoort. Door hier een uurtje over te brainstormen zullen we tijdens het ontwerpen sneller op dezelfde golflengte zitten.

STAP 3: budget vs wensen

Hebben we de bestaande toestand op plan uitgetekend, dan onderzoeken we verschillende concepten in functie van de mogelijkheden en beperkingen van je gebouw. We zetten de grote lijnen uit en aan de hand hiervan maken we een globale raming op.

Bij deze raming zijn er 3 mogelijke scenario’s:

  • De raming is lager dan het beschikbare budget. In dit geval zijn er meer mogelijkheden naar materiaalkeuze of leuke extraatjes, of je houdt budget over voor een extra vakantie.

  • De raming is haalbaar. We werken verder.

  • De raming is niet haalbaar. Samen zoeken we naar mogelijkheden om het wel haalbaar te maken. Het ontwerp vereenvoudigen, bepaalde elementen schrappen of uitstellen naar later, …

 

Voor we hiermee starten hebben we graag al een idee van je beschikbare budget. Want budget en wensen op elkaar afstemmen is een wisselwerking. We moeten al de grote lijnen voor het ontwerp weten om in te schatten welke kosten dit met zich meebrengt, maar ook omgekeerd is het handig te weten wat een project mag kosten om te weten welke kant we uit kunnen met het ontwerp. Anders riskeren we het ontwerp te basic houden of net te ver gaan.

 

STAP 4-5-6-…: ontwerp = evolutie

Wij zijn geen interieurarchitecten die jou na één gesprek een volledig gedetailleerd ontwerp aanbieden. We zouden je daarmee kunnen omverblazen, maar de kans bestaat dat het ontwerp niet volledig aan jouw behoeften voldoet.

En dat zou zonde zijn van onze tijd en jouw geld.

Ontwerpen is een proces. Het begint met de grote lijnen uitzetten. Soms is er maar één optie, soms zijn er meerdere mogelijkheden die voldoen aan de beschrijving van de klant. De ene is daarom niet beter of slechter dan de andere. Wij zoeken uit wat zoal mogelijk is en stellen dit voor aan de hand van schetsen, plannen en/of 3D-tekeningen. Samen wegen we de plus- en minpunten af en bepalen we welke richting we verder uitgaan.

Stap voor stap gaan we zo verder. Het heeft geen zin om al veel aandacht te besteden aan bepaalde details van vb maatwerk of de verlichting wanneer je nog niet weet hoe je je ruimtes zal indelen. Eerst de grote lijnen, daarna volgt de rest. Steeds met de nodige feedback. Zodat jij kan zeggen wat je goed vindt en wat niet. Wat je graag zou aanpassen en wat niet. Zodat je op het einde van de rit een gedetailleerd ontwerp hebt waar je 100% tevreden van bent.

Het is het resultaat dat telt, niet het aantal ontwerpbesprekingen.

De eerste stap: een kennismakingsgesprek

0

Aan de hand van een kennismakingsgesprek kunnen we beter de aard, grootte en complexiteit van een...

Kennismakingsgesprek

We plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek in dat via videomeeting wordt georganiseerd.

Aan de hand van een aantal foto's en de bestaande plannen van de woning (of - bij gebrek aan plannen - een schets van de indeling) bespreken we welke ruimtes je wil aanpakken, waarom je die wil aanpakken en waar je van droomt. 

Hoe meer informatie we hier krijgen, hoe beter we de aard, de grootte en de complexiteit van de opdracht kunnen inschatten. 

Wij leggen op onze beurt uit hoe we werken en samen bepalen we welke formule best past bij jou en je project.

Je krijgt nadien een verslag van de bespreking toegestuurd en een bijhorende offerte.

Fase 4: genieten!

4

FASE 4: genieten!

Nu is het aan jou om je ruimtes terug te betrekken en te genieten! 

Enkele weken of maanden na de oplevering en na de verhuis komen we graag nog eens langs voor foto’s, want een bewoond en gevuld huis geeft meer sfeer weer. We horen uiteraard ook graag of jullie gelukkig zijn. Hoe jullie leven aangenamer is geworden. Maar ook of alles wel zo gemakkelijk is in gebruik en onderhoud als we dachten. Want soms wordt de realiteit anders ervaren dan onderhoudsfiches van materialen of vertegenwoordigers vertellen. Jullie feedback en ervaringen zijn voor ons van onschatbare waarde om bij te leren en te groeien!